Ваканции 2024 - България


Ваканции 2024 - България


Министерството на образованието и науката (МОН)
 публикува календар за учебната 2023/2024 година и ние от Готви с Диди бихме искали  да го споделим с теб. :)

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023 – 2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023 – 2024 година:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – между срочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас


Край на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

13.05.2024 г. – ХІІ клас (13 учебни седмици)
29.05.2024 г. – І – III клас (14 учебни седмици)
14.06.2024 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
28.06.2024 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
28.06.2024 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2023 г. 31.08.2023 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас)

 

Начало и край на ваканциите през учебната 2023/2024 година (не е включена лятната ваканция):

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.  есенна
23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.  коледна
03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. – междусрочна
30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за I – XI клас
05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.  пролетна за XII клас

Изпити и външно оценяване през учебната 2023/2024 година (неучебни дни):

17.05.2024 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2024 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в края на VII и на Х клас
21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас Публикуване на коментар

По-нова По-стара

Препоръчани

Още теми